Till startsidan Till MegaZinas tips och tricks.

Innehåll

1-Solursmysteriet
Hur man öppnar stadsporten
9-Påsmysteriet
Hur man kan ta hissen ner.
17-Brunnsmysteriet
Hur man tömmer en
brunn.
2-Fontänmysteriet
Hur man lär sig språket
10-Oasmysteriet
Hur man tar sig till en annan värld.
18-Balansmysteriet
Hur man får göra en
kanottur.
3-Tavelmysteriet
Hur man lär sig litet om alkemi.
11-Kistmysteriet
Hur man får tag på ett guldkranium.
19-Dörrmysteriet
Hur man öppnar stängda
dörar.
4-Kranmysteriet
Hur man spränger en tempelmur.
12-Tempelmysteriet
Hur man gör hål i en mur.
20-Kulmysteriet
Hur man får den första
staven.
5-Resonansmysteriet
Hur man spränger en glasdörr
13-Stenmysteriet
Hur man lagar en bro.
21-Teckenmysteriet
Hur man får den andra
staven.
6-Pelarmysteriet
Hur man kommer upp i tornet.
14-Spegelmysteriet
Hur man färgar ett tyg.
22-Plattmysteriet
Hur man får den tredje
staven.
7-Plockmysteriet
Hur man får filosofens sten
15-Pilbågsmysteriet
Hur man öppnar ett dubbellås.
23-Kikarmysteriet
Hur man får den fjärde
staven.
8-Teleskopmysteriet
Hur man får se en oas.
16-Vattenmysteriet
Hur man dränerar ett badhus.
24-Kärnmysteriet
Hur man öppnar en
teleport.
 
Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Reah från LK Avalon .
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.