,

Solursmysteriet eller Hur man öppnar en stadsport

I spelet tar du reporterns identitet. Medan du går omkring och undersöker saker, hör du ibland hans kommentarer. Ibland får du också tips från annat håll. Lyssna noga, det har du nytta av.

Efter det att du gått igenom teleporten och transporterats till den andra planeten, upplöses teleporten och försvinner bakom dig.

Framför dig ligger en mystisk byggnad.
Gå fram och undersök den.


Gå fram till porten och försök att gå in. Porten är låst.
Titta närmare på porten. Den är försedd med tre glidslåar där man kan ställa in olika figurer.
Varje slå har en särskild symbol.Troligen finns det en speciell kombination som öppnar dörren. Någonstans borde det finnas några ledtrådar. Gå runt huset och se dig omkring.


Du hittar tre solur.

Varje solur har en djurfigur på sockeln.
På den här, som ligger på baksidan är det en noshörning.
Titta närmare på honom. Hornen på nosen liknar symbolen på den övre glidslån.


På soluret här till vänster liknar hornen symbolen på den mellersta dörrslån.
På bilden nedan till vänster passar hornet till den nedersta dörrslån.
Titta på skivan på de olika soluren.
Det verkar vara samma symboler som på dörren.


På två av soluren ger visaren en skugga.
Skuggan pekar på en symbol.

På det tredje soluret finns ingen skugga, det ser du här på bilden till höger.


Ställ in de båda övre glidskenorna så att samma symbol som på soluret visas mellan hornen på dörren.

På bilden till höger är detta gjort.


Vad den tredje symbolen ska vara får du gissa dig till.

Det är olika i varje spel.

Ställ in en symbol i taget.

När den rätta symbolen blir inställd får du höra n liten melodi.
Lyssna på den. Varje gång du har löst ett problem rätt får du höra den melodin.

Porten öppnasoch du kan gå in.Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Reah från LK Avalon .

Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.