Till Innehållsförteckning Till MegaZinas Tips och Tricks,

Oasmysteriet eller Hur man tar sig till en annan värld

Gå ut genom porten.
Dörranden sa att du skulle gå till vänster.
Vänd dig till vänster och gå mot träden och kullen.


Du kommer till soluret utan skugga.
Gå bortåt, en bit till höger om soluret.
Du kommer till oasen.
Klicka på kartan så får du den i större storlek.Gå närmare så se du att det står en man utanför huset.
Tala med honom.
Liksom Jasmine tidigare tycker han sig känna igen dig och är förvånad att du kommer österifrån, från staden.


Du får också tips om att ställa in bilderna ovanför porten.
Sedan försvinner han.

Bilderna betår av sol och måne i olika kombinationer.
Det här huset måste ligga i öster eftersom du kommer österifrån och det här är det första huset, Österhuset. Solen går upp i öster. Solen ersätter månen. Ställ in symbolen måne-sol.


Husen ligger runt sjön. Fyra hus i fyra väderstreck.
Gå runt sjön moturs. Från öster kommer du då till Söder. På jordens norra halvklot hör sol ihop med söder men på södra halvklotet hör sol ihop med norr. Det är säkrast att titta på skuggorna. Vid det här huset Söderhuset. är det knappast några skuggor. Solen måste stå rätt över. Sätt portbilden till sol.


Fortsätt runt sjön moturs.
Nästa hus blir Västerhuset. här börjar skuggorna bli längre. Solen går ner i väster och följs av månen.
Ställ in bilden sol-måne över dörren.


Det sista huset är norrhuset.
Här är skuggorna längst.
Ställ in bilden måne över dörren.

När du gjort det hör du den lilla trevliga melodin och vet att du gjort rätt.


Ur sjön reser sig en portal .
Gå in i den och du teleporteras bort till en helt annan plats.Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Reah från LK Avalon .

Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.