Till Innehållsförteckning Till MegaZinas Tips och Tricks,

Brunnsmysteriet eller Hur man tömmer en brunn

Du kommer in i badhuset.
Gå runt och titta om det finns någon annan utgång än den du kom in i.
På ena sidan ligger en brunn.
En hävarm med en skopa används tydligen för att tömma brunnen.
Gå fram till brunnen. Du måste försöka komma dit från sidan.


Titta ner i brunnen. En trappa leder ner men det är för mycket vatten i brunnen för att man ska kunna gå ner.
Försök att använda hävarmen och skopan och ösa brunnen,
Skopan är för tung. Det går inte att rubba den,
På hävarmen är en korg monterad. På locket finns ett par tecken.


När du klickar på locket hör du dig själv säga att det där tecknet betyder 22. Det har du sett i en bok.
I karet bredvid skopann ligger stenar av olika storlek.
Kanske man ska lägga stenarna i korgen för att på så sätt få mera kraft att lyfta skopan.
Talet 22 måste betyda någonting. Titta på stenarna igen, de ser proportionella ut. Det kan vara så att en sten är dubbelt så tung som den närmast mindre. Om den minsta stenen (den som är så liten att den knappast syns) väger 1 enhet så blir vikterna för de övriga 2, 4, 8, 16, 32 och 64 enheter, Det finns ingen på exakt 22 enheter men man kan plocka ihop stenar så man får den vikten. 2 + 4 + 16 = 22.Lägg motsvarande stenar en i taget i korgen. Du hör ingen segermelodi men du märker att du kan använda skopan.
Ös nu ut så mycket vatten ur brunnen att två stycken trekantiga öppningar blir synliga. Det behövs 10-12 ösningar.
Nu kan du gå ner i brunnen.Väljer du att gå in i den övre litet större öppningen kommer du in i en blå droppstensgrotta.
Det finns ingen väg ut därifrån så du får kliva upp för stegen igen, men det kan vara värt besväret.Gå ner igen och välj nu det nedre, minsta hålet.

Du kommer ut i ett rum där broar leder åt olika håll.Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Reah från LK Avalon .

Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.