Till Innehållsförteckning Till MegaZinas Tips och Tricks,

Kulmysteriet eller Hur man får den första staven

Gå runt och titta. I mitten sitter själva reaktorn.
Den har fyra utskjutande delar där det finns runda hål. Det verkar som om man ska stoppa in något i hålen. Men vad?
Runt väggarna finns gallerförsedda hål men vad som finns bakom går inte att se.
Man ska tydligen göra något här så klicka.


Du får ett spel där det gäller att sätta in en kula i samtliga 8 hål med högst 8 drag.
Från början sitter den vita pekaren vid det översta hålet.
På högra sidan sitter tre vita knappar markerade med 1, 2 och 3 streck, samt en medurs vridningspil.
Vi betecknar de knapperna med H1, H2 och H3.
På vänster sida finns bara 2 knappar markerade med 1 och 3 streck samt en moturs vridningspil. Vi betecknar de knapparna med V1 och V3. När du klickar på en knapp flyttar sig pekaren så som knappen anger.
Nästa gång du klickar på en knappflyttar sig pekaren från sin nya position så som anges av knappen.
Den högra bilden visar ställningen efter två drag, H3, H2.
H3, H2 och V2 kan användas två gånger var. H1 och V1 kan bara användas en gång var alltså tillsammans högst 8 drag.

När du har lyckats fylla alla hålen med vita kulor går en gallerpinne ner, så som just sker på bilden till vänster.
För att kunna ta det som finns bakom måste du få bort alla pinnarna med tre spel följd. Du kan inte spara emellan.

På bilden till höger är tre spel klara och gallret borta. Där bakom står en stav. Det är säkert en av de fyra som ska stoppas in i reaktorn.


Vill du ha mer hjälp får du här lösningen till pussel 1


Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Reah från LK Avalon .

Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.