Till Innehållsförteckning Till MegaZinas Tips och Tricks,

Pelarmysteriet eller Hur man kommer upp i tornet

Där nere finns ett stort hjul.
På ena sidan är en hängande pelare med en genomborrad kanal. Sätt i kryckan i hålet och vrid.
Nu och då får du tips från anden,


Pelaren på andra sidan hjulet sänks ned och en pil visas.
Klicka på pilen för att aktivera pusslet.
På skivan visas tre rader med 8 bilder.
Den nionde bilden saknas.
På ringen rund hjulet visas liknande bilder.
Studera bilderna och fundera ut vilken bild som saknas.
Snurra sedan på hjulet så att den saknade bilden står mitt för pilen.
Den korrekta bilden till det första pusslet, ser du i rätt läge vid pilen på bilden till vänster. Du når den genom att dra hjulet 2 steg uppåt (medurs).


Du får inget meddelande om ifall du gjort rätt eller fel.
Klicka igen så får du ett nytt pussel.

Nästa pussel ser ut som på bilden till vänster.
Här ser du också den rätta bilden vid pilen.
Du når den genpm att dra hjulet 4 steg uppåt (medurs).


Här brevid ser du det tredje pusslet.
Den rätta bilen ligger vid pilen.
Du når den genom att dra hjulet 6 steg nedåt (moturs).


Därefter får du ett fjärde pussel.
Bilden omedelbart ovanför pilen är här den rätta.
Du når den genom att dra hjulet 6 steg nedåt (moturs).

Är allt rätt får du höra den lilla melodin pusslet försvinner.Anden kommer fram och talar om att du nu har lyckats ta bort blockeringen av dörren upp till tornet.
Han råder dig att gå dit upp..


Dörren ligger på vänstra väggen en bit innan den plats där du fann tiggaren.
Gå igenom dörren.
Längst bort hittar du hissen,
Stig upp på plattan och dra tre gånger i spaken så kommer du upp till tornet.Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Reah från LK Avalon .

Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.