,

Navigering i spelet

Du kan välja om du vill navigera med tangentbord eller joystick. Musen används inte.

Tangentbordsnavigeringen sker bäst med tangenterna på det numeriska tangentbordet.
Tryck F1 och välj Control Help så får du en lista över kontrollerna.

Välj Options för att ställa in olika val för t ex volym, text, tal och rörelse.

Du kan t ex välja att antingen låta rörelsen vara relaterad till Manny eller till kameran.
I det första fallet går Manny framåt med 8-uppåtpil, bakåt med 2-nedåtpil samt vänder sig med 4-vänster- resp
6-höger-pilarna.
I det andra fallet går Manny till vänster på skämen med 4-vänsterpil och till höger med 6-högerpil.
8-ppåtpil tar honom till skärmens överkant och 2-nedåtpil till skärmens nederdel. Du kan också gå diagonalt över skärmen med tangentern 1, 3, 7 och 9.
Välj det sätt som passar dig bäst.

När du ser att Manny böjer på huvudet, har han lagt märke till något föremål eller någon person. Trycker du då på 5, kommenterar Manny det han ser. Du kan ta föremålet genom att trycka på +.

För att komma till Inventariet och se vilka föremål du stoppat i fickan tryck först på 0. Tryck sedan på 4 resp. 6 för att se föregående resp. nästa föremål. När Manny håller i det föremål du vill ha, tryck på + så tar han fram det. Trycker du en gång till på + stoppar han ner det igen.
För att använda ett föremål du håller i handen, tryck på Enter. Du kan inte kombinera föremål.

För att tala med en person, gå fram till personen och tryck på Enter när Manny böjer på huvudet.
Om du har aktiverat View Dialog Transcript så sparas alla dialoger occh du kan gå tillbaka och titta om du skulle ha glömt något.

Här är kortkommandon för några andra handlingar i spelet.

Pausa spelet Pause
Hoppa över diaglograd Del
Hoppa över filmsekvens Esc
Avsluta spelet Alt-Q
Skifta mellan Enbart text, Enbart tal, Text och tal Ctrl-T
Skifta mellan Manny-relaterad och Skärm-relaterad rörelse Ctrl-M


Till föregående sida.Till föregående sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Grim Fandango från LukasArts Entertainment .

Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.