År 2

2 - Glottis tömmer en tunna och Manny får ett fackföreningskort.

Fortsätt gången framåt. Du kommer fram till en uppfälld bro.
Dra i spaken så sänks bron ner och du kan gå över.

Fortsätt framåt genom valvet och gå upp för trappan.


Gå förbi trappan och in i gången till höger på skärmen.
Där är en monter med en stor katt. Titta på den och läs på skylten. Du får en del ledtrådar.
Gå sedan in genom den öppna dörren till höger.
Där är några stora burkar med kattmat.
På den främsta ligger en konservbrytare. Titta på den och ta den.


Gå sedan tillbaka och upp för trappan.
Gå mot skärmens nederkant så kan du titta ner på allt folket på katt-kapplöpningen.
Gå sedan in genom dörren till höger om trappan där du kom upp.


Gå in i hissen och åk upp.

Du kan se Glottis sitta och dricka uppe på balkongen.
Gå ut till höger på skärmen och du kommer till ett rum med en stor katt i rent guld.
Gå in genom dörren till vänster om katten.


Du kommer in i Maximinos rum.
Tala med honom. Du får reda på att Olivia och Maximino är ett par numera.
Du får också höra att han ger Glottis kredit, eftersom Glottis lämnat sin andel av din firma som säkerhet. Charlies pengar vill Maximino inte kännas vid.

Gå ut igen. Dörren ligger till höger om Maximinos dörr, den är skymd bakom den stora katten.
Gå sedan in genom valvdörren.


Du har hamnat i köket. Gå till höger på skärmen
En arbetare står och sover vid en hiss. Tryck på knappen. Hissen kommer inte. men arbetaren vaknar. Tala med honom.
Det är tydligen bara arbetarna och vin som får fara ner. Det ger dig en ide.
En kypare kommer in och går in i skafferiet.


Skynda dig fram och lås dörren.

För säkerhets skull så ta fram din lie och blockera låset.


Gå runt och titta. På en bänk ligger en stor pipett som man använder för att ösa stekar med. Plocka upp den.

På balkongen har Glottis tröttnat på att inte bli serverad. Han kommer ner i köket, tar vintunnan och tömmer den i ett enda drag.


Klättra upp på stegen. Öppna tunnan med konservbrytaren och hoppa in.

Glottis har blivit törstig igen och kommer ner i köket. Nu finns inget vin kvar. Han öppnar dörren till skafferiet. Där finns bara kyparen.
Glottis säger till kyparen att vinet är slut och att han måste skaffa mer.


Kyparen kallar på en arbetare som kommer och tar den tomma tunnan, där Manny ligger, med sig ner i vinkällaren.

När han gått hoppar Manny ut.
På golvet står en gaffeltruck.
Sätt dig på den och kör fram mot hissen.


Dörren öppnas och du kan åka in.

Placera trucken så långt till höger i hissen som det går.
Hoppa sedan av och tryck på hissknappen.
Hoppa kvickt upp på trucken igen.


Kör snabbt framåt. Håll hela tiden uppåtpilen nedtryckt.

När hissen kommer till en öppning kommer du att köra ut gaffeln och hissen blockeras.
Gå av och gå fram till spaken på truckens vänstra sida och dra i den.
Nu öppnas en hemlig gång och du kan gå in.


Där ligger en väska. Öppna den. Den är full av biljetter till lyxtåget.
Manny inser att väskan måste tillhöra någon betydligt mäktigare person än Charlie.
Du går ut. I gången kommer Charlie och hotar med en pistol.
Du är tvungen att ge honom väskan men han håller sitt löfte och du får ett fackförenings-kort. Ett av uppdragen är avklarat.


För att lära dig hitta litet bättre så ta en annan väg till "The Blue Casket".
Ta trappan upp när du kommer till den första hallen.

Fortsätt till vänster på skärmen när du kommer till nästa trapphall.


Du kommer ut på den stora bron under Zeppelinaren.

Följ bron så långt det går och ta sedan till vänster.

Fortsätt till skärmens vänstra kant. Vänd dig där till höger.

Gå till vänster på skärmen förbi huset där både fängelset och bårhuset är inrymt och uppför alla trapporna så kommer du fram till hissen.

Åk ner till "The Blue Casket".


Till föregående sida. Till nästa sida. Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Grim Fandango från LukasArts Entertainment
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.