År 1

4 - Manny hittar Glottis hjärta hos spindlarna och benvagnen får fjäderstyltor.

Stegen leder upp till den förstenade skogen.

Klättra ner och fortsätt sedan mot skärmens nederkant.

På nästa skärmbild träffar dupå Glottis som är förtvivlad över att ha blivit uppsagd.


Det hjälper inte att du talar om att du rönt samma öde.

Gottis är så förtvivlad att han rycker ut sitt hjärta och kastar det långt in i skogen. Lägg marke till åt vilket håll han kastar hjärtat.
I en filmsekvens får du se att några stora spindlar hittar hjärtat och tar det med sig till sitt nät.


Följ efter spindlarna tills du komer till nätet.
Gå då bakom nätet och försök ta hjärtat. Det går inte.
Pröva med lien. Det funkade inte heller, En stor spindel kommer ner och hotar dig.

Där ser du några ben i en håla. Ta så många du kan. Kasta ett ben mot spindelväven.
Det fastnar men väven går inte sönder.


Använd lien en gång till på nätet. Lien fastnar i benet och det hela fungerar som en slangbössa.

Glottis hjärta slängs ut ur nätet.

Gå tillbaka till Glottis. Där ligger hjärtat och bultar.

Plocka upp det.


Gå fram till Glottis och stoppa tillbaka hjärtat i honom. Bra han vaknar upp och tycks oskadd.
Under tiden händer det något borta på kontoret. Hector LeMans, ärkeskurken har kommit dit och kräver att man letar rätt på Mercedes. Dom skyller ifrån sig både på dig och på chefen Don.
Hektor tar upp en pistol och skjuter Don.


Man kan inte döda den som redan är död. Hektors pistol gör att det växer ut blommor ur bröstet på den som blir skjuten och snart är Don helt täckt.
LeMans säger till Dom att ta reda på Manny och föra honom till kontoret.
I skogen sätter sig Glottis och Manny i Benvagnen.
Kör ut till höger på skärmen så kommer ni till något slags fabrik.


Glottis kommer med en skottkärra som han vill göra om till en go-cart.
Titta på det konstiga trädet. Fyra pumpar arbetar i fyrtakt. Gå fram och ta tag i skottkärran. Kör den sedan fram och tillbaka över slangarna. Titta samtidigt på pumparna. När du kör över en slang ändras pumparnas rörelse.


Kör fram och tillbaka över de två slangarna till höger tills du får pumparna på den högra sidan i takt. Kör sedan över de två vänstra slangarna tills pumparna på den vänstra sidan också är itakt. Nu börjar trädet skaka.
Gå fram och och dra i spaken på panelen för att slå av strömmen.
Glottis klättrar upp för att få tag i delar som han behöver.


Slå på strömmen igen. Glottis far runt och kastas till slut ut från hjulet.
Samtidigt lossnar också några fjäderben.

Glottis blir förtjust. Nu kan han sätta styltor på sin vagn och köra över stenarna i skogen som han haft sådant besvär med förut.


Glottis börjar bygga om vagnen och blir mycket nöjd med resultatet.
Ni sätter er i vagnen och kör tillbaka till den plats där du först träffade på Glottis.

Där står en vägvisare. Hoppa ur bilen .Gå fram till vägvisaren och plocka upp den. Om det inte går första gången så försök en gång till. Gå en bit och sätt sedan ned vägvisaren i marken.


Tecknet snurrar. När det stannat se efter vart det pekar. Plocka sedan upp tecknet och gå i den riktningen.
(NV på skärmen). Du kommer till en glänta med många gångar. Pröva på att gå in i någon av gångarna. Du kommer bara ut i gläntan igen. Sätt i stället ner tecknet i marken. Gå en bit i den riktning tecknet pekar och sätt sedan ner det igen.


Fortsätt på samma sätt tills marken börjar skaka och tecknet visar rätt ned.

Marken öppnas och en nedfart visas.

Gå tillbaka till Glottis. Hoppa upp i vagnen och kör sedan i riktning mot gläntan.


Kör ned i öppningen.
Ni kommer fram till en mycket stenig plats med en anslagstavla.
Gå fram till tavlan och titta på den så läser du texten. Den handlar om en nyckel. På en pelare framför tavlan sitter en nyckel. Titta på den och ta den sedan.


Kör vidare. De nya fjäderbenen gör att vagnen lätt kan ta sig förbi alla hinder.

Efter ett tag kommer ni fram till ett stängsel.

Hoppa ur vagnen och gå fram till stängslet.Till föregående sida. Till nästa sida. Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Grim Fandango från LukasArts Entertainment
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.