År 3

4 - Manny fiskar upp ett skepp och tas som gisslan av Meche.

Gå upp mot hissen och sedan ut till höger. Du kommer till ett transportband.

Gå fram och titta på spaken. Dra sedan i spaken så att bandet byter riktning.

Titta på själva bandet och tryck Enter för att hoppa upp på det.


Följ med bandet nedåt.

Där transportbandet slutar ser du ett stort ankare.

Följ kättingen nedåt.


Det är det stora skeppet Lamada som sjunkit här.

Du kommer ner på däcket på båten.

Där träffar du Glottis. Tala med honom.

Du inser att för att kunna rädda Glottis måste du dra upp skeppet på land.


Kravla dig tillbaka uppför transportbandet och fortsätt att klättra upp på vänstra sidan tills du kommer upp till toppen.

Hoppa av bandet och gå till vänster på skärmen.


En stege leder uppåt. Klättra upp för den.

Du hamnar då inne i lyftkranen.

Tryck på vänsterpilen och flytta kranen så långt det går åt andra hållet.

Tryck på nedåtpil för att sänka ner skopan.


Du får se hur skopan landar på sanden.

Gå ned för den vänstra rampen.


Gå fram till skopan och använd din nya drillborr för att ta loss skopan.

Gå upp för rampen och sedan upp för stegen så att du kommer till kranen. Kör till andra sidan och släpp ner kättingen.

Gå ur kranen och klättra ner för kättingen.


Hoppa ut och dra i spaken så att riktningen ändras och kättingen dras upp en bit.

Dra sedan i spaken en gång till så att kättingen skjuts nedåt och hakar fast i ankaret.

Klättra tillbaka upp för kättingen och trappan och in i kranen.

Dra upp kättingen.


Först kommer Glottis upp ur vattnet och snart är hela båten uppe.

Glottis har emellertid lite bekymmer över hur båten ska kunna kunna ta sig över de korallrev som sänkte den förra gången.

Du tittar upp mot tornet och får en idé.


Klättra tillbaka upp och gå tillbaka in i kranen.

Släpp ner kättingen så att den fastnar i de båda krossarna.

Dra sedan upp kedjan så att den river upp krossarna och de faller ner på stranden.

Nu är Glottis nöjd nu kan han fixa båten så att den klarar revet.
Till föregående sida. Till nästa sida. Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Grim Fandango från LukasArts Entertainment
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.