,

I Eldorado

Stenjaguaren släpps loss

Allt skulle ha varit frid och fröjd och ljuva livet om inte den elake Tzekel Kahn fått för sig att släppa loss Stenjaguaren.

 


Vildsint börjar den jaga allt den ser och våra hjältar tar med sig Chel och hoppar upp på Altivo för att komma undan.Altivo sätter fart men stenjaguaren är i hasorna på honom.


Altivo tröttnar och slår ut med hoven så att ett av jaguarens ögon krossas. Jaguaren blir ännu vildare och Altivo kastar av sina ryttare och försvinner.


Tulio och Miguel lyckas hoppa över en hög mur och tränga sig igenom en smal springa.


Domens bro

Jaguaren kämpar för att komma igenom men våra hjältar har fått en liten frist.

Framför em ligger en bro som de de måste gå över. Det ser ju lätt ut.


Men när de försöker gå över den sänks bron och de blir anmodade från fyra håll att komma med gåvor för att få passera.

Låt Tulio ställa sig så som på bilden så lyser tornet i högra nedre hörnet upp.


Låt Miguel gå fram till tornet.
Det här tornet har stora öron den vill ha en örongodis.
Låt Miguel använda flöjten. Barfa för att slippa höra mer höjer Örontornet en av de fyra broarna.
Låt Miguel sedan ställa sig som på bilden till höger. Tornet i övre vänstra hörnet lyser upp.


Tornet har stora ögon. Det vill ha ögongodis. Tulio har ingenting sådant men på stenen efter den höjda bron lyser något. Låt Tulio gå och ta det. Det är en lysande skiva.
Låt honom visa skivan för ögontornet så lyfts en ny brodel upp.


Låt Tulio ställa sig så som på bilden till vänster så lyser tornet i nedre vänstra hörnet upp.
Låt Miguel gå dit. Tornet har en stor lysande näsa, han vill ha näsgodis.
Låt Miguel visa honom sockan.
Då lir han nöjd och lyfter upp den tredje brodelen.


Låt Miguel sedan ställa sig så som på bilden till vänster så lyser tornet i övre högra hörnet upp.

Låt Tulio gå dit. Tryck på Ctrl för att få honom att hoppa över klyftan.


Det här tornet har en stor lysande mun.
Låt Tulio kasta in skeppsskorpan i munnen.*Nu lyfts den fjärde och sista brodelen upp.
Låt Tulio gå över bron så kommer M;iguel att springa efter honom.


Lavasjön

Men vägen är inte fri. En sjö av lava hindrar dem att komma vidare. 
Vilken som helst av Tulio och Miguel kan starta att hoppa på de flytande blocken. Här har Miguel startat. Låt honom titta på det block han tänker hoppa till och tryck Ctrl.


Vid dörren på andra sidan finns en spak. Dra i den. En dörr öppnas och Miguel försvinner.

Nu går kontrollen över till den andre, i detta fall Tulio. Låt honom på samma sätt hoppa över på blocken. Ibland sprutar lavan upp. Var försiktig.
När Tulio är över låt honom gå in genom den dörr Miguel har öppnat


Därinne finns en spak. Dra i den så öppnas en dörr och Miguel kommer ut.

Klättra upp för stegen.
Tulio har fortfarande kontroll.


Spindlarna

Spara spelet. Du kommer att konfronteras med fem otäcka spindlar. Om någon hinner bita dig måste du börja om spelet från början. Det är därför viktigt att spara så fort du klarat av en spindel. Du hör en fanfar efter varje spindel du har klarat. Passa på att spara då.

Låt Tulio gå fram till plattformen och dra i spaken då spindeln kryper över på den högra delen så att mittdelen sänks och spindeln isoleras.
Låt Tulio ställa sig på den sänkta plattformen.
Miguel tar över kontrollen och drar i spaken så att Tulio åker upp.
Låt kontrollen övergå till Tulio.


Låt Tulio gå till vänster och plocka upp en frukt från blomman vid balustraden. Låt honom sedan gå fram och dra i spaken då spindeln är på den högra delen.
Plattformen sänks och spindeln kryper in i sitt hål.
Låt Miguel dra i spaken där han står för att sänka den plattformen och sen ställa isg på den,
Låt Tulio dra i sin spak, så att Miguel kommer upp.
Låt Miguel förena sig med Tulio.


Låt Tulio ställa sig på plattformen.
Låt Miguel dra i spaken så att Tulio åker upp.
Låt Tulio klättra upp för stegen till övre planet.
Låt Miguel sedan sänka plattformen och ställa sig själv på den.
Låt Tulio återfå kontrollen.


Dra i spaken så att plattformen på våningen ovanför höjs.
Spring upp för trappan och ta fram frukten. Nör plattan i nischen börjar vibrera tryck på Ctrl för att lägga ner frukten.
Spring kvickt ned för trappan.
Tryck på spaken då spindeln går till frukten. Plattformen sänks och spindeln krossas. Den tredje spindeln är besegrad.


Gå upp för trappan igen och dra i spaken. Plattformen med Miguel höjs.
Låt Miguel få kontroll och förena sig med Tulio.


Båda går sedan växelvis till höger och ned för trappan.
Vem som helst kan ha kontroll men här har det råkat bli Tulio.
Dra i spaken så att plattformen höjs. Dra sedan en gång till då spindeln har krupit ut på den höjda plattformen. Plattformen sänks och den fjärde spindeln kryper in i sitt hål.
Höj plattformen och gå upp för trappan.


Låt Miguel tar kontroll. gå ner till spaken och dra i den så att plattformen höjs upp.
Låt honom dra i spaken igen då spindeln krupit ut på plattformen.
Låt Tulio gå ut på den sänkta plattformen ovanför trappan.
Låt Miguel dra i spaken och hökja plattformen då spindeln krupit ut till vänster.
Låt Tulio gå av plattan och fram till spaken. Låt Miguel gå upp för trappan och ställa sig på plattformen. Låt Tulio dra i spaken där uppe så att Miguel åker upp.
Den femte spindeln är besegrad. Låt den som har kontroll gå fram till ytterdörren, så följer den andre efter.


Nu är det bäst att fly för nu är både Tzekel Kahn och jaguaren efter dem och jagar ut dem på takkanten.
Tulio och Miguel ramlar ner men lyckas klamra sig fast vid några växter.


Sämre går det för deras förföljare som båda ramlar ner i virvelpolen och försvinner för gott.

Nu kunde allt varit bra om inte Cortes fått för sig att inta stan.
Det blir våra hjältars sak att hindra honom. Tulio har en plan. De ska stänga av staden genom att sätta hela infarten under vatten. De blir förda till Vattentemplet.

Vattentemplet

Tyvärr vet ingen hur de ska kunna sätta på vattnet. Det var bara Tzekel Kahn som kände till det. De får försöka klura ut det på egen hand. De delar på sig och går åt varsitt håll. Miguel försvinner ut till höger. Tulio tar kontroll.

Undersök alla rummen.
Gå gernom porten på bakre väggen.

På golvet är en stor lucka som kan öppnas och stängas med en spak på bortre väggen. Gå dit och pröva. 


I nästa rum finns en vattengrind men den har inget handtag och går inte att rubba. I fonden är en portal men det går inte att komma dit.
Gå ut till vänster.
I nästa rum finns två dörrar. För att få gå igenom den ena måste man ha en soljuvel. Genom den andra dörren kan bara bäraren av det "Onda ögat" komma igenom.


Till höger om soljuvel-dörren finns en apparat med kuggar men några sakas.

Till vänster om apparaten finns en pump formad som en jaguar.


Gå tillbaka till ingången och gå ut till höger.
I rummet finns en vattengrind till och mitt emot den på ett tygstycke ligger en kugge.
Ta kuggen och gå in i nästa rum till höger.


Mitt emellan de två dörrarna finns kugge nummer 2.
ta den.
Fortsätt sedan till vänster in i nästa rum

Under mosaiken på väggen finns den tredje kuggen.


Gå tillbaka till apparaten som saknade kuggar, i rummet med de sol-juvel dörren.
Sätt på kuggarna en i taget. När den treje kuggen har kommit på plats kommer en sol-juvel nedramlande.
Nu kan du gå in genom den dörren.
Därinne finns en stenjaguar.
Bakom gallret finns en spak.
Dra i den. Stenjaguaren får liv.


Kontrollen går över till Miguel, i rummet med vattengrinden till höger om ingångshallen.
Ta svärdet och öppna porten. 
Gå in i nästa rum. Här finns ytterligare en fallucka som öppnas och stängs med en spak.
Testa den. På väggen är bild där ena ögat är en blå sten.
Peta loss stenen med svärdet och ta den.


Gå till rummet med "Onda ögat"-dörren.
Eftersom Miguel har ögat öppnas dörren då han kommer.
Gå in. Du hittar en ny vattengrind. Använd svärdet och öppna grinden.
Gå sedan igenom porten och använd svärdet på vattengrinden.
Stenjaguaren får liv.


Monstren i Vattentemplet

Målet är att locka stenjaguaren att gå ut på en fallucka och då snabbt dra i spaken så att jaguaren ramlar ner.

Först är det Tulios tur.
Spring ut ur rummet så fort som möjligt och görsök att ta dig till rummet med falluckan på andra sidan ingångshallen.
Ställ dig vid spaken så att den blir aktiv och tryck på Ctrl så fort jaguaren kliver på luckan. Du måste vara kvick så han inte hinner över.

Skulle du misslyckas och jaguaren slänger ut dig utanför porten är det bara att gå tillbaka till "Sol-juvel" rummet och starta på nytt.


Sen får Miguel göra samma sak.
Misslyckas du gå tillbaka till "Onda ögats" rum och börja om.

Ofta är det enklast att fånga jaguaren i rummet på bilden till höger. Men det kan också lyckas i det andra rummet med fallucka.


När jaguaren är fångad så gå tillbaka till "Onda ögats" rum och använd svärdet för att öppna vattengrinden.

Gå sedan därifrån så möts våra hjältar igen.


Låt Miguel gå in i Sol-juvel rummet och dra i spaken bakom gallret.

Vatten börjar strömma ur jaguarpumpen.


Gå ut ur rummet.
Nu är alla dammar fyllda med vatten.

Utanför utgången väntar pojken fortfarande och nu väntar också slutanimeringen.


Tulio har lastat en skuta full med guld och han och Chel startar just resan tillbaka till Spanien.


Miguel har bestämt sig för att stanna i El Dorado och är nere för att vinka farväl. Då ser han att det stora tornet vid utfarten håller på att rasa och att Tulios segel har fastnat i masten så att Tulio inte får fart på båten.


Miguel kastar sig ner på Altiro och rider mot båten. Han flyger genom luften och lyckas få ner seglet.


Men det är för sent. Flodvågen, som bildas då tornet rasar, välter båten över ända och allt guldet går till botten. Alla kastas ut från båten och får ta sig i land bäst det går.

 


Synd på guldet. Men rikedom är inte allt. Det räcker med en flotte och det vackra och soliga vädret.

Så länge det varar.Och det är slutet på historien.


Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet The Road to El Dorado från Revolution Software Ltd

Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.