,

3 - I djungeln

Första märket - Fågelstenen

Så småningom hamnar de vid en strand och hoppar i land. De är så lyckliga så att de kysser marken och en del annat också. 


Plötsligt tycker Miguel att han känner igen den första märket från kartan, fågelstenen, och försöker övertyga Tulio om att de har hittat vägen till El Dorado.


Titta på svärdet och ta det.
Gå bort till Stenen som ser ut som en fågel och titta på den.


Gå till vänstra sidan av stenen och klättra upp.
Använd svärdet för att skära loss vinrankan.
Tulio går fram och samlar ihop vinrankan. Den blir ett bra rep.


Vägen blockeras av tät lövmassa. Använd svärdet för att skära ut en öppning. Gå in.
Där inne ser våra hjältar ett stackars litet djur som attackeras av en orm.
Miguel vill genast hjälpa djuret.
Fortsätt vidare in i djungeln.


Andra märket - Korpen

I nästa glänta upptäcker Miguel det andra märket, korpen. Öppningen mellan de höga bergen kastar en ljusbild mitt i gläntan. Nu inser de att de är på rätt väg, men först vill Miguel absolut rädda det stackars djuret från ormen.


På marken ligger ett trästycke som ger ljud ifrån sig då vinden blåser genom det. Låt Miguel gå fram och ta trästycket och sedan gå tillbaka och använda det på ormen. 
Det fungerar, ormen springer sin väg och det stackars djuret piper tacksamt. Tulio tycker det låter som Bibo och ger djuret det namnet.


Låt Tulio sedan knyta fast vinrankan vid Bibo.
Fortsätt in till gläntan. Låt Tulio titta på trädet. Han ber Miguel att böja ner grenen.
Låt sedan Miguel gå fram och titta på trädet så tar han tag i det och böjer ner det.
Låt nu Tulio titta på trädet. Öppna inventariet, välj Bibo och tryck på Ctrl.
Tulio placerar Bibo på grenen.


Tulio säger till Bibo att han ska få göra en luftfärd upp i bergen.
När han kommer upp ska han fäst vinrankan och sedan kasta ner den fria ändan.

Bibo kastas upp och gör som han blivit ombedd.
Låt Tulio gå fram och titta på vinrankan. Tryck Ctrl så klättrar han upp och Miguel följer efter.

Tredje märket - Hoppstenarna

På trädet mitt i gläntan finns en torr gren. Låt Tulio gå fram och bryta av den.

Fortsätt ut till höger. Ni kommer till en flod där det ligger en stor hög vita stenar.
Låt Tulio titta på den han tycker den ser instabil ut. Använd käppen när stenarna är aktiva så sticker Tulio in käppen i stenen.


Han ber sen Miguel som är starkare att ta vid. Låt Miguel gå fram och titta på käppen. Tryck Ctrl så hoppar Miguel upp och börjar rycka i käppen. Ett starkt mullrande hörs och båda springer kvickt därifrån.
Låt Tulio gå tillbaka in till floden. Nu är stenhögen borta och stenarna ligger i stället utspridda i floden.


Ställ Tulio så att han tittar på stenarna. Tryck Ctrl för att få honom att hoppa till den mittersta stenen. Tryck en gång till så hoppar han över den första flodarmen.
Gå framåt till sjön. Där ligger också stenar utspridda och sköldpaddor och fiskar rör sig runt dem.
Tulio ska nu hoppa på stenar och sköldpaddor för att komma till andra sidan.


Se till att Tulio är vänd mot det han ska hoppa till innan du rycker på Ctrl.
När Tulio är över är det Miguels tur att hoppa över. När han kommer till den sista stenen säger han att han inte kan hoppa så långt. Låt Tulio gå fram till stenen på stranden och slänga den i sjön.
Nu kan Miguel komma över. Allra sist hoppar Bibo och det går galant.
Gå sedan ut till vänster.

Fjärde märket - Dödskallegrottan

Gå in i grottan genom munnen.

Därinne väntar Miguel. Han har inte kunnat öppna dörren..
Dra i spaken vid ingången. Dörren öppnas men det för också bron och Miguel faller ner i vattnet och förs bort av strömmen.


Gå in genom dörren. Därinne är två dörrar, en markerad med en orm och en med en fisk. Där finns också en spak med samma markeringar. Drar du i spaken stängs den ena dörren och öppnas den andra.
Det här är en labyrint. Du ska försöka komma fram till en hiss.
Det finns flera vägar. Här är en av dem.


Dra i orm-fisk spaken och gå in genom ormdörren.

Dra i uggle-orm spaken i nästa rum och gå in genom uggledörren.


Dra i uggle-fågel spaken och gå in genom fågeldörren.

Dra i orm-fiskspaken och gå in genom orm-dörren.


Gå ut genom fiskdörren.
Du kommer till en hiss.

Gå in i hissen och tryck Ctrl så får du åka uppåt.


Nu vaknar Miguel upp i ett annat rium och kontrollen går över till honom.
Miguel ska nu på liknande sätt leta sig fram till hissen.

Här är ett förslag.

Dra i fisk-fågel spaken och gå in genom fiskdörren.

Dra i fisk-orm spaken och gå in genom ormdörren.


Dra i uggle-fisk spaken och gå in genom uggledörren.

Dra i fisk-fågel spaken och gå in genom uggledörren. 


Gå ut genom fågeldörren så kommer du till hissen.

Tryck på trl för att åka upp.


Där uppe träffas Tulio och Michel. I det här avsnittet arbetar de växelvis. Du överför kontrollen som tidigare via inventariet.
Målet är att ni båda ska ta er nedför trappan. De båda skallarna kan höjas och sänkas med spakarna.

Låt Tulio ta kontroll först och ställa sig på den högra skallen.
Miguel tar kontroll och drar i spaken till vänster så att Tulio åker ner.
Tulio tar kontroll och kliver av skallen.
Miguel tar kontroll och ställer sig på den vänstra skallen.
Tulio tar kontroll och drar i spaken så att Miguel åker ner.

Tulio ställer sig på högra skallen.
Miguel tar kontroll och trycker på spaken så att Tulio åker upp.
Tulio tar kontroll och går över till den vänstra skallen.
Miguel tar kontroll och trycker på spaken så att Tulio åker ner.


Låt Miguel gå ner för trappan så följer Tulio efter.
Dra i spaken till höger på väggen.
Gå fram mot ljuset. Titta på väggen. Där är ett hål i form av en liten figur. Kanske man ska placera någonting där men de har ingenting ännu som passar. Gå ut genom dörren till vänster.


Femte märket - Den gråtande kvinnan

Våra hjältar har kommit fram till det femte märket, den gråtande kvinnan.

Gå till vänster till ni kommer till en grottöppning.
Där kan finnas något viktigt men så fort någon kliver på stenarna sänks ett galler ner.
Kanske Bibo är tillräckligt lätt för att porten inte ska stängas.


Gå bort från stenarna så att porten öppnas. Prata med Bibo och säg till honom att gå in i grottan.

Bibo lyder och kontrollen går automatiskt över till honom.
Därinne står en liten staty.


Låt Bibo gå bakom statyn och försöka knuffa ut den genom porten. 

Oj då när statyn kommer förbi plattan stängs dörren.


Det måste ligga något tungt på plattan för att dörren ska hållas öppen.
Låt Bibo gå bakom stenarna och knuffa till dem. De ramlar på platttan.

Dörren öppnas.


Bibo kan knuffa ut statyn och får beröm.

Ta statyn.


Gå ut i gången. Titta på hålet i väggen. Det ser ut att ha samma form som statyn. Använd statyn på hålet.

Nu händer saker.
Dörren till Grottan stängs och vattnet slutar rinna.


Sjätte Märket - Drakhuvudet

Gå ut till vänster till den gråtande kvinnan.
Nu gråter hon inte längre. En trappa leder upp till en öppning.
Klättra upp för trappan.
Ni har kommit till det sjätte märket Drakhuvudet.
Där står Altiro och väntar, han har hunnit först.

Altivo börjar gå vidare och Tulio och Miguel får hänga på bäst de kan. Plötsligt briwster en gren och alla tre störtar ner i avgrunden.
 


Sjunde märket- Vägen till El Dorado

Med en duns ramlar de ner på marken men när de tittar upp ser de att de är vid det sista märket, infarten till Eldorado.


Bibo ser sig förskräckt omkring. Vad är det som händet. Plötsligt är de omrinmgade av krigare och blir tillfångatagna.


De leds genom dimmin till en grottöppning. Innanför skymtar vatten.


Färden fortsätter med båt och nu kan de studera sin medfånge, en söt flicka som heter Chel.


Snart är de inne i El Dorado, den gyllene staden.


De får ett fantastiskt mottagande och blir betraktade som gudar och får allt vad de någonsin kunnat önska.

 Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet The Road to El Dorado från Revolution Software Ltd

Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.